Je bedrijf digitaal transformeren: wat doe je dan eigenlijk precies?

Er wordt te pas en te onpas gestrooid met de term digitale transformatie. Het wordt zo langzamerhand een containerbegrip dat prima past in het rijtje van transparant, korte lijnen en open communicatie. En ontzorgen, laten we die vooral niet vergeten. Maar wat betekent die term nu eigenlijk precies? En wanneer ben je dan als bedrijf eigenlijk digitaal getransformeerd?

Digitale transformatie, maar dan nuchter

‘Bij Running IT zien we digitale transformatie als een reis is die je sámen maakt met een professional. We helpen klanten met het inrichten van een meerjarig plan, waardoor ze continu de juiste stappen zetten. Door vanuit een doordacht plan te werken wordt IT een vast onderdeel van hun strategie. En dat maakt de ’transformatie’, in gewoon Nederlands de verandering dus, toekomstbestendig voor hun organisatie.’ Dat Rob Zwezereijn, eigenaar van Running IT. ‘Wij zijn, samen met onze klanten, structureel bezig met het opzetten van een meerjarig plan. Daardoor is er een duidelijke richting en weten ze waar ze aan toe zijn. De gestelde doelen, die bovendien helder en praktisch geformuleerd zijn, worden steeds nagestreefd en we zetten steeds stappen die leiden naar dat specifieke doel. Onze klanten weten ook welke investeringen, vervangingen en trainingen op de planning staan en beleven zo geleidelijk, gecontroleerd en op een leuke manier de digitale transformatie. IT wordt daardoor een gedeelde en bovendien plezierige verantwoordelijkheid voor de hele organisatie in plaats van een kunstje voor alleen de IT-afdeling. Zo is het bijvoorbeeld onmisbaar om alle neuzen, dus ook die van de eindgebruikers, dezelfde kant op te krijgen. Nog te vaak zie je dat zij niet betrokken worden in het begin van het proces, en dat kan invloed hebben op het uiteindelijke succes van een nieuwe werkwijze, software of andere innovatie.’

Continu proces

‘IT is anno nu zó dynamisch dat het een continu proces is. Wat vandaag werkt en innovatief is, is morgen alweer achterhaald. Bijblijven is daarom enorm belangrijk. Want werken volgens de laatste technologieën levert een bedrijf immers steeds nieuwe voordelen op, zoals bijvoorbeeld een efficiëntere werkwijze binnen de gehele organisatie’, aldus Rob. ‘Onze klanten zien ons als hun strategisch partner waarmee ze samenwerken, strategisch nadenken om zo tot de juiste keuzes te komen. En zo geldt ook hier dat de reis ernaartoe minstens net zo plezierig en belangrijk is, dan het bereiken van de eindbestemming.’

Neem contact op

We praten graag met je verder over dit belangrijke thema. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Je bent van harte welkom bij ons op kantoor. Uiteraard komen we ook graag jouw kant op. Of we spreken virtueel af, gezien de huidige coronatijd waarin we leven.