088-2383000 info@runningit.nl

Algemene voorwaarden Running IT

Algemene Voorwaarden Running IT – B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening...