088-2383000 [email protected]

Dit voordeel levert efficiënt werken je organisatie op

Uiteraard sta je regelmatig stil bij hetgeen je concurrent laat zien in de markt. Aanbod, prijsstelling, personeel: je kijkt ongetwijfeld met een schuin oog met ze mee. Het is in de snel veranderende markt van nu immers zaak om je concurrent continu voor te blijven en je bovendien te blijven onderscheiden in de massa. Dat laatste valt niet altijd mee in het enorme aanbod, dus dat vraagt om alertheid en ánders denken. Hoe werkt bijvoorbeeld die concurrent waar jullie tegenop kijken? Hoe kun je dit in een nóg betere versie aanbieden? En hoe kan jouw organisatie zich nóg beter onderscheiden? Een antwoord daarop is het slim inzetten van IT binnen je bedrijf. En dan op zo’n manier dat je dit beter voor je laat werken in je dienstverlening.

Groter geheel

Running IT zorgt ervoor dat we de échte behoefte vanuit de organisatie naar boven krijgen. Dat doen we onder meer door actief mee te denken in processen die er binnen bedrijven gevolgd worden. Uit ervaring weten we dat daar vaak veel schaalvoordelen te behalen zijn door verder te automatiseren. En uiteraard altijd met het oog op kwaliteit. Zo staan we niet alleen stil bij de technologische oplossing die we bieden, maar kijken we ook actief naar wat deze nieuwe oplossing betekent intern én extern. Bijvoorbeeld voor de efficiëntie en het werkplezier van de medewerkers, voor het succes van de organisatie en voor de dienstverlening richting prospects en klanten. Als de juiste oplossing eenmaal gevonden is, dan blijven we aan de zijlijn meekijken. Onder meer door op tijd bij te sturen en actief zorg te dragen voor acceptatie ervan intern.

Passend bij de organisatie

Dat laatste doen we bijvoorbeeld in de vorm van een (team)training op locatie of door het aanbieden van een seminar of webinar. We kijken steeds naar wat gewenst en passend is bij de betrokken organisatie. Collega’s zijn vaak enthousiast over de gekozen aanpak en het resultaat daarvan, omdat het werk gemakkelijker uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld doordat er voorheen handmatig uitgevoerde zaken wegvallen. Door te automatiseren en digitaliseren blijft er immers meer tijd over voor interessante zaken, zoals bijvoorbeeld het bouwen aan een diepere klantrelatie.

Laten we (virtueel) koffiedrinken

We kijken graag mee naar de processen binnen je bedrijf. En helpen je met digitaliseren, het verbeteren van je security of het professionaliseren van de onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld door inzet van slimme platformen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.