Een nieuw IT-systeem? Zorg dat je medewerkers erachter staan!

Bedrijfsprocessen zijn vaak niet optimaal afgestemd op de ICT-oplossingen van een organisatie. Op het gebied van efficiënter en slimmer werken valt dan ook veel winst te behalen. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat elke IT-oplossing automatisch het gewenste effect heeft. Bij de invoering van een nieuw IT-systeem is het eerst en vooral belangrijk dat alle betrokken medewerkers daar volledig achter staan.

Maak een stappenplan

Bij de selectie van een IT-partner hebben bedrijven tegenwoordig keuze te over. Maar waar moet je daarbij op letten? Het lijkt bijna onbegonnen werk. “Kijk in elk geval niet alleen naar de kosten van een IT-systeem, maar ook naar wat het je organisatie op de lange termijn oplevert”, adviseert Rob Zwezereijn, eigenaar van Running IT. “Breng daarbij eerst je huidige bedrijfsprocessen in kaart en bedenk voor jezelf goed waar je precies naartoe wilt. En maak vervolgen met een professionele partner een stappenplan op welke manier je dat wilt gaan bereiken.”

Creëer voldoende draagvlak

In de praktijk is het implementeren van een nieuw IT-systeem niet iets wat van vandaag op morgen kan worden verwezenlijkt. “Meestal komt daar heel wat bij kijken, daarom pakken we zo’n proces altijd stukje bij beetje op”, zegt Rob Zwezereijn. “Het liefst zitten wij van meet af aan met een klant aan de spreekwoordelijke tekentafel om met hem mee te denken over de lange termijn-doelstellingen. Daarbij is het belangrijk dat meteen ook alle betrokken medewerkers van de nieuwe software aan tafel zitten. Dus niet alleen eindgebruikers, maar bijvoorbeeld ook medewerkers van de afdelingen IT en sales. Voor al deze mensen moet het hoe, wat en waarom van de IT-oplossing duidelijk zijn. Alleen op die manier zorg je voor voldoende draagvlak en acceptatie van het nieuwe systeem. Iedereen moet er voor de volle honderd procent achter staan, anders werkt het niet.”

Wij-gevoel

De praktijk leert dat bedrijven die zich op bovenstaande wijze grondig voorbereiden op de komst van een nieuw IT-systeem, daar volop de vruchten van plukken. “Dat is ook niet zo verwonderlijk, de medewerkers zijn daarbij immers zelf actief betrokken geweest en hebben daar zelf invloed op gehad”, vervolgt Rob Zwezereijn. “Met als resultaat dat er een sterk wij-gevoel ontstaat; daardoor is er ook veel meer committment voor de nieuwe manier van werken. Daarmee is de continuïteit van de nieuwe IT-omgeving gewaarborgd en stap je als IT-verantwoordelijke met een gerust hart ’s ochtends je kantoor binnen.”

Waarop moet je letten?

Denkt jouw bedrijf ook aan de introductie van een nieuw IT-systeem? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.